Hieronder vind je de disclaimer, het privacy statement en het   cookiebeleid van Proeverz B.V., hierna genoemd ‘PROEVERZ’. Deze informatie  is van toepassing op de website www.proeverz.nl en andere websites in het  beheer van PROEVERZ. Door deze website(s) te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat je daaraan bent gebonden en dat je voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik de website(s) niet als je het niet eens bent met deze voorwaarden.

Disclaimer en auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op de website(s) zijn intellectueel eigendom van PROEVERZ. Ze mogen niet gebruikt worden, op welke manier dan ook,    zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Teksten, afbeeldingen    en andere informatie die op onze website(s) zijn gepubliceerd, zijn met de    grootste zorg geproduceerd. Onvolkomenheden of incorrectheden zijn echter    nooit uit te sluiten. PROEVERZ is niet aansprakelijk voor eventuele    foutieve informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend  aan de op onze website aangeboden informatie.

(Online) privacy is van groot belang en daartoe heeft PROEVERZ een privacy  statement opgesteld. PROEVERZ behoudt zich het recht voor dit statement te    allen tijde te wijzigen. Daarom raden wij je aan bij een bezoek aan onze    website(s) het statement door te nemen. Het statement bevat informatie over    de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke    gegevens die zijn verzameld op de site, en hoe je jouw rechten kunt    uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

1 – Verzamelen van persoonlijke gegevens

Het is aan jou om ons al dan niet direct je persoonlijke informatie te    verstrekken. Bijvoorbeeld om met je te communiceren, een aanvraag te    verwerken, je informatie of diensten te verstrekken of om je zaken te doen    als klant, leverancier of zakenpartner.    Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van cliënten en    websitebezoekers om je te informeren over PROEVERZ en haar activiteiten.    Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en ander producten    ontwikkelen en beschikbaar stellen die voor jou relevant kunnen zijn, en    onze websitestatistieken ontwikkelen en bijwerken.    De verzamelde informatie omvat IP-adressen, browsertype en -taal, Internet    service provider (ISP), verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en    andere gegevens. Wij verzamelen ook informatie over jouw interactie met    onze sociale netwerkpagina’s (van derden). Voor bijzonderheden over de    vereiste technische of andere informatieverzameling en -verwerking van    persoonlijke gegevens en welke technologieën wij daarvoor gebruiken, zie    hierna ‘Cookiebeleid’.

2 – Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die je verstrekt, kunnen gebruikt worden om met je in    contact te treden, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden door middel    van een van onze mailingen waarop je geabonneerd bent of om je diensten aan    te bieden die voor jou belangrijk kunnen zijn; tenzij je ons meldt dat je    geen aanbiedingen voor deze diensten en andere producten wenst te    ontvangen.    Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de    doeleinden waarvoor je de informatie hebt verstrekt, tenzij wij    nadrukkelijk toestemming van jou krijgen, of tenzij anderszins wettelijk    vereist of toegestaan, onze website(s) of toepassingen te verdedigen tegen    aanvallen, of de eigendommen en de veiligheid van PROEVERZ, klanten en    gebruikers of het publiek te beschermen.    Wij zullen deze website(s) niet gebruiken om speciale persoonlijke gegevens    te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze    opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Wij    kunnen de verzamelde informatie die niet speciaal op jou betrekking heeft,    zoals statistische informatie over bezoekers van onze website(s) of over    hoe klanten onze toepassingen gebruiken, delen of publiceren.

3 – Keuzes

Je hebt verschillende keuzes ten aanzien van het gebruik van onze    website(s). In het algemeen hoef je geen persoonlijke gegevens te    verstrekken als je onze website(s) en verwante pagina’s bezoekt. PROEVERZ    kan echter van je verlangen bepaalde gegevens te verstrekken, zodat je    verdere informatie kunt ontvangen over onze evenementen, documentatie of    diensten. Je kunt daarmee instemmen of dat weigeren. Let er echter op dat    bepaalde delen van onze website(s) niet goed kunnen werken als je kiest    voor het weigeren van cookies.    Binnen de door jou gegeven toestemming en voor zover door de wet is    toegestaan mogen wij de verzamelde persoonlijke informatie overdragen aan    derde partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze site en onze    diensten, en de persoonlijke gegevens verwerken en bewaren zo lang als    nodig is om de diensten aan jou te kunnen leveren.

4 – Toegang

Indien je persoonlijke gegevens hebt verstrekt aan PROEVERZ, heb je recht    op redelijke toegang tot die gegevens om onnauwkeurigheden te corrigeren.    Je kunt verzoeken om informatie over u bij te werken of te verwijderen door    contact met ons op te nemen. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen    binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen in zoverre dat mogelijk is,    binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving.

5 – Beveiliging

Wij bewaken jouw persoonlijke informatie en willen daarvan ook de    nauwkeurigheid behouden. PROEVERZ implementeert redelijke fysieke,    administratieve en technische waarborgen om jouw informatie te beschermen    tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeautoriseerde    toegang, gebruik en publicatie. Wij versleutelen bijvoorbeeld bepaalde    gevoelige informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden als wij    dergelijke informatie verzenden via internet. Wij eisen ook dat onze    leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeautoriseerde    toegang, gebruik en publicatie.

6 – Privacy kinderen

PROEVERZ begrijpt en onderschrijft het belang om de privacy van kinderen te    beschermen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze site is niet    bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid    om nooit bewust persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren van    personen jonger dan 18 jaar. Indien PROEVERZ kennis verkrijgt van gegevens    die betrekking hebben op personen jonger dan 18 jaar zullen wij deze direct    verwijderen uit onze systemen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer of    mobiele telefoon kan zetten als je de eerste keer een site of pagina    bezoekt. De cookie helpt de site jouw apparaat te herkennen voor een    volgend bezoek. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons    bijvoorbeeld jouw logingegevens en authenticatie-gegevens te herinneren,    maar ook informatie zoals je voorkeuren.    Zo kunnen wij bepaalde content aan jou aanbevelen waarvan we denken dat    deze zeer relevant is voor jou.    Wat voor cookies gebruikt PROEVERZ?    Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn van essentieel belang voor het    functioneren van onze website en worden automatisch geactiveerd als je de    site gebruikt.    Performance cookies: door middel van deze cookies kunnen wij onze    siteprestaties en content helpen te verbeteren en snel alle problemen    definiëren en oplossen die zich kunnen voordoen. Hierdoor kunnen wij jou    een excellente gebruikerservaring bieden.    Derden    PROEVERZ stelt ook derden in staat cookies in te zetten die in een van de    drie hiervoor genoemde categorieën vallen. Tijdens jouw bezoek aan de    website(s) zal je zien dat bepaalde cookies gerelateerd zijn aan derden.    Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen ons    site-verkeer te monitoren. Ook kan, als je een van de share-buttons    gebruikt op de site, een cookie geplaatst worden door de dienst die je hebt    gekozen om er content mee te delen. Je dient de website van de betreffende    derde te bekijken voor meer informatie.

Wat verzamelen we?

Conform het bovenstaande in het bijzonder en dit statement in het algemeen,    verzamelt PROEVERZ:     je naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en de inhoud van je e-mail als je ons een e-mail stuurt;    gegevens over jou zelf door het invullen en verzenden van een formulier    of een veld op de website, of het registreren op de website;    informatie over of je onze e-mail hebt ontvangen of geopend, of dat je op    een link in de e-mail hebt geklikt middels een web-beacon/pixel tag    bevatten;    informatie over je gebruik van buttons, widgets, tools, of content    bevatten die een koppeling maken met diensten van andere bedrijven    (bijvoorbeeld een like- of share button). Bovendien kan informatie van je    browser, als je deze buttons, tools, of content ziet of een webpagina    bezoekt die deze bevat, automatisch naar het andere bedrijf worden    gezonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie    informatie als je met onze sociale netwerkpagina’s contact maakt.    Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?    PROEVERZ gebruikt persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen op een    aantal manieren, bijvoorbeeld:    om jou op de beste wijze te voorzien van de website(s), alsmede andere    informatie waarom je hebt verzocht;    om beter te begrijpen hoe onze website(s) worden gebruikt zodat wij onze    producten, diensten, content, en marketing kunnen verbeteren;    om een website, applicatie, of marketingcampagne aan uw mogelijke    interesses aan te passen;    om je zakelijke boodschappen te zenden zoals betalingen of het aflopen    van je abonnement;    om je informatie te zenden over onze diensten, de laatste    productaankondigingen, software-updates, aanstaande evenementen en    soortgelijke informatie;    bij het inrichten van het bestelproces voor de proeverz webwinkel    gegevens verzamelen die nodig zijn voor het verzenden van een product of    dienst;    voor interne doeleinden zoals accountantscontrole, data-analyse en    onderzoek om producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren;    om marktonderzoek uit te voeren ten aanzien van onze klanten, hun    interesses en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes;    om fraude en softwarepiraterij te verminderen en onze klanten alsmede    PROEVERZ te beschermen.

Contact

Vragen over ons privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de    nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je ons hebt gegeven via    deze website(s), of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen    gericht worden info@proeverz.nl